Et iBogs forskningsprojekt

Om projekt ’Interaktive børnebøger’

 

Projektet fandt sted i perioden 2012-2013 og har fået et tilskud på 31.000 euro fra Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus Horizontal.

 

Partnerskabet består af den islandske it-virksomhed Locatify og tre uddannelseseksperter nemlig: Jette Gottschau fra UCC i Danmark, en specialskolelærer fra Letland og en gymnasielærer fra Færøerne.

 

Hensigten var at udvikle innovative redskaber for læse-, stave- og sprogundervisning. Med interaktive bøger kan elever på forskellige klassetrin og niveauer tage aktiv del i læring i en kontekst præget af interaktion, motivation, leg og anerkendelse. Blandt andet kan elever besvare spørgsmål om det, de læser, eller optage, når de selv læser højt.

 

Målet er også at opmuntre børn til at læse og blive fortrolige med gode bøger, få viden om andre nordiske sprog og den fælles kulturarv.

 

Resultatet er to interaktive bøger: ’Sagan af Musamus’ og ‘Santagirl’, der netop er udgivet som apps på de fire deltagerlandes sprog samt engelsk, og som nu afprøves og evalueres på to grundskoler og en specialskole i henholdsvis Island, Letland og på Færøerne. (Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet). Læs hele artiklen her…